Project Description

CCNA wersja 7.0 (Cisco Certified Network Associate)

Kurs realizowany jest wg. najnowszego programu, tj. CCNA wersji 7.0 i przygotowuje do nowego egzaminu CCNA 200-301. Program szkolenia uwzględnia wszystkie wchodzące z dniem 24 lutego 2020 roku zmiany w certyfikacji Cisco.

W cenie szkolenia każdy uczestnik dodatkowo otrzymuje:

W trakcie szkolenia będziesz pracował na fizycznym i indywidualnym (niewspółdzielonym) sprzęcie sieciowym

Szkolenie realizowane jest zgodnie z trybem zalecanym dla Akademii Cisco, tj. według poniższego schematu:

 • Cześć I – Introduction to Networks (ITN) – Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • Cześć II – Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) – Podstawy przełączania, routingu i sieci bezprzewodowych

 • Cześć III – Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja

Teraz trzy części!

Materiał najnowszego kursu CCNA v7, w przeciwieństwie do poprzednich jego wersji, jest teraz logicznie podzielony na trzy części.

CCNAv7 Fast Track

Kurs CCNA v7 realizujemy w trzech trybach: regularnym, przyspieszonym (Fast Track) oraz “wakacyjnym”.

 • Tryb regularny. Uruchamiamy tylko dwa takie kursy w ciągu jednego roku. W lutym startuje kurs wieczorowy, w którym zajęcia odbywają się co tydzień (z przerwami między częściami) jeden raz w tygodniu. W październiku startuje kurs weekendowy, w którym zajęcia odbywają się w soboty (z przerwami między częściami).

 • Tryb Fast Track. Kurs logicznie jest podzielony na dwie części, z których każda realizowana jest w ciągu 5-dni od poniedziałku do piątku. Zatem cały kurs trwa 10 dni. W ciągu pierwszych 5-dni realizowany jest program I i połowy II części regularnego kursu CCNAv7, a podczas kolejnych 5 dni reszta programu, tj. druga połowa II części i III cześć regularnego kursu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 • Tryb wakacyjny. Ten kurs uruchamiamy tylko jeden raz w roku. Każda część kursu realizowana jest w jeden w 5 dni, a zajęcie odbywają się od poniedziałku do piątku. Dwie pierwsze części kursu realizowane są w lipcu (z reguły dwa ostatnie tygodnie), a część III w sierpniu (z reguły w trzecim tygodniu). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dla kogo jest kurs CCNA?

Kurs CCNA omawia poszczególne tematy całkowicie od podstaw i tym samym uczestnikiem kursu może być każda osoba chcąca poznać zasadę działania współczesnych sieci komputerowych. Pomimo, że implementacja omawianych zagadnień prezentowana jest na urządzeniach Cisco, to same zagadnienia są uniwersalne, a poznaną wiedzę będzie można zastosować również w pracy z urządzeniami innych producentów. Certyfikat CCNA to najpopularniejszy certyfikat potwierdzający znajomość podstawowych zagadnień sieciowych, a posiadanie go jest często wymaganiem koniecznym do dalszego rozwoju poważnej kariery sieciowej. Na szkolenie przede wszystkim zapraszamy:

 • studentów kierunków technicznych oraz uczniów kierunków informatycznych i teleinformatycznych
 • administratorów i inżynierów sieci
 • pracowników wsparcia technicznego
 • administratorów systemów
 • specjalistów IT
 • pracowników działów bezpieczeństwa

… oraz każdego zainteresowanego tematyką sieci komputerowych. Nawet jeśli twoja praca nie jest bezpośrednio związana z sieciami komputerowymi to podstawowa znajomość zagadnień sieciowych na pewno i tak będzie pomocna np. w podstawowej diagnostyce dotyczącej serwerów, aplikacji i stacji roboczych.

Program szkolenia

Cześć I – Introduction to Networks (ITN) – Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • Współczesne sieci komputerowe
 • Podstawowa konfiguracja przełączników i urządzeń końcowych
 • Protokoły i modele warstwowe sieci
 • Warstwa fizyczna
 • Systemy liczbowe
 • Warstwa łącza danych
 • Ethernet i przełączanie ramek
 • Warstwa sieci
 • Rozwiązywanie adresów
 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Adresacja IPv4
 • Adresacja IPv6
 • Internet Control Message Protocol (ICMP)
 • Warstwa transportowa
 • Warstwa aplikacji
 • Podstawy bezpieczeństwa sieci
 • Niewielkie sieci komputerowe

Cześć II – Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) – Podstawy przełączania, routingu i sieci bezprzewodowych

 • Sieci przełaczane
 • Wirtualne sieci LAN (VLAN)
 • Routing między VLANami
 • Protokoły drzewa opinającego
 • EtherChannel
 • DHCP dla IPv4
 • Bezstanowa autokonfiguracja adresów w IPv6 i DHCP dla IPv6
 • Redundancja bramy domyślnej i First Hop Redundancy Protocols (FHRP)
 • Bezpieczeństwo sieci przełączanych
 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Sieci bezprzewodowe
 • Wprowadzanie do routingu i routing statyczny

Cześć III – Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja

 • Jednoobszarowy Open Shortest Path First (OSPF) v2
 • Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnych sieciach
 • Listy kontroli dostępu
 • Translacja adresów sieciowych
 • Wprowadzenie do sieci rozległych (Wide Area Network – WAN)
 • Wirtualne sieci prywatne (VPN) i IPSec (IP Security)
 • Podstawy Quality of Service (jakość usług w sieciach IP)
 • Zarządzanie siecią
 • Projektowanie sieci
 • Metodyka rozwiązywania problemów
 • Wirtualizacja sieci
 • Automatyzacja w sieciach komputerowych

Czas trwania

0
godzin

Liczba dni szkoleniowych zależy od trybu realizacja szkolenia (liczby godzin w ciągu jednego dnia). W harmonogramie znajdziesz informacje o możliwych trybach realizacji szkolenia.

Koszt

Jestem zainteresowany

Sprawdź najbliższe terminy oraz następnie

Jeśli nie pasują Ci najbliższe terminy lub potrzebujesz więcej czasu, aby np. załatwić sprawy finansowania szkolenia z pracodawcą to poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość. Każda informacja zwrotna od nawet tylko potencjalnie zainteresowanej osoby jest dla pomocna i pozwala lepiej dostosować naszą ofertę dla Was.