Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu CCNAv7 realizowanego w naszym centrum szkoleniowym w cenie szkolenia otrzymuje bardzo rozbudowane materiały szkoleniowe. Materiały te dostępne są on-line w systemie e-learningowym NetAcad przeznaczonym dla Akademii Cisco. Nie jest to “elektroniczna książka”, a raczej cały “system” wspomagający naukę podstaw działania współczesnych sieci komputerowych.

Materiały dostosowane są do przeglądania zarówno na dużym ekranie komputera, jak i mniejszym ekranie tabletu lub telefonu. Oprócz tekstu omawiającego poszczególne zagadnienia składają się na nie dodatkowo takie elementy jak:

 • ćwiczenia interaktywne
 • animacje
 • quizy pozwalające zweryfikować zrozumienie poszczególnych sekcji
 • wideo
 • warsztaty praktyczne z opcją automatycznego sprawdzenia w symulatorze Packet Tracer
 • warsztaty praktyczne w formacie PDF
 • ćwiczenia sprawdzające składnię poleceń
 • egzaminy cząstkowe dla grup modułów
 • egzaminy końcowe, po napisaniu których uczestnik otrzyma certyfikat Akademii Cisco

Materiały do kursu CCNAv7 – tekst wyjaśniający poszczególne zagadnienia, ćwiczenia interaktywne, warsztaty praktyczne w Packet Tracer, narzędzia do sprawdzania składni i wiele innych elementów.

Kurs CCNAv7 podzielony jest logicznie na trzy części i tak też podzielone są materiały szkoleniowe.

Cześć I – Introduction to Networks (ITN) – Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • 17 modułów
 • 539 “stron” z tekstem
 • 13 ćwiczeń interaktywnych
 • 26 animacji
 • 80 quizów sprawdzających zrozumienie zagadnień
 • 36 wideo
 • 31 warsztatów praktycznych w Packet Tracer z opcją automatycznego sprawdzenia
 • 14 warsztaty praktyczne w PDF
 • 10 ćwiczeń sprawdzających składnię
 • 6 egzaminów z grup modułów
 • 1 egzamin końcowy w Packet Tracer
 • egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny

Cześć II – Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) – Podstawy przełączania, routingu i sieci bezprzewodowych

 • 16 modułów
 • 463″strony” z tekstem
 • 13 ćwiczeń interaktywnych
 • 52 quizy sprawdzających zrozumienie zagadnień
 • 15 wideo
 • 31 warsztatów praktycznych w Packet Tracer z opcją automatycznego sprawdzenia
 • 24 warsztaty praktyczne w PDF
 • 10 ćwiczeń sprawdzających składnię
 • 5 egzaminów z grup modułów
 • 2 egzaminy końcowe w Packet Tracer
 • egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny

Cześć III – Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja

 • 14 modułów
 • 511 “stron” z tekstem
 • 2 ćwiczenia interaktywnych
 • 12 animacji
 • 67 quizów sprawdzających zrozumienie zagadnień
 • 32 wideo
 • 29 warsztatów praktycznych w Packet Tracer z opcją automatycznego sprawdzenia
 • 12 warsztaty praktyczne w PDF
 • 13 ćwiczeń sprawdzających składnię
 • 5 egzaminów z grup modułów
 • 1 egzamin końcowy w Packet Tracer
 • egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny
 • próbny egzamin certyfikacyjny CCNA

Materiały te w połączeniu z informacjami przekazanymi przez instruktora w trakcie zajęć laboratoryjnych są w zupełności wystarczające do opanowania wiedzy z zakresu CCNAv7 i solidnego przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego 200-301. W praktyce zestaw zagadnień poruszanych w materiałach i na kursie jest nawet szerszy niż to co jest wymagane na samym egzaminie certyfikującym.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania do materiałów do nowego programu CCNA v7 to podziel się nimi w komentarzu.