Zniżka na egzamin CCNAv7

Uczestnicy Akademii Cisco realizujący kurs CCNAv7 w naszym centrum szkoleniowym mają możliwość otrzymania zniżki na egzamin certyfikujący CCNA 200-301. Gdy tylko uczestnik sumiennie podchodzi do szkolenia i poświęci trochę swojego czasu w domu (poza zajęcia laboratoryjnymi w naszej sali) na napisanie kilkunastu testów, to uzyskanie zniżki jest w praktyce formalnością. Stawiane tutaj przez Cisco warunki zdecydowanie nie są wygórowane. Wszystkie szczegóły przedstawiłem w tym artykule.

Materiały szkoleniowe i egzaminy

Każdy uczestnik kursu CCNAv7 rejestruje się na stronie netacad.com i następnie przez tę stronę otrzymuje dostęp do bardzo rozbudowanych materiałów szkoleniowych. Częścią tych materiałów są egzaminy, które należy zdać, aby otrzymać zniżkę na egzamin certyfikacyjny.

System e-learningowy NetAcad dla uczestników Akademii Cisco

Szkolenie CCNAv7 podzielone jest na trzy części. Warunkiem koniecznym do otrzymania vouchera jest zaliczenie każdej cześci szkolenia. W systemie e-learningowym dla każdej części założona będzie osobna klasa.

Widok strony klasy CCNAv7 w systemie NetAcad

Poprzez stronę danej klasy uczestnik otrzyma m.in. dostęp do materiałów szkoleniowych z danej części szkolenia CCNA v7 oraz egzaminów. Materiały szkoleniowe z danej części podzielone są na modułu. W przypadku materiałów z części II “Podstawy przełączania, routingu i sieci bezprzewodowych” tych modułów jest 16.

Przykładowa strona z materiałów szkoleniowych do kursu CCNAv7

Dla każdego z modułów przygotowane są odpowiednie materiały szkoleniowe szczegółowo omawiające dane zagadnienie. Zaznaczyć należy, że materiały te to nie tylko tekst i rysunki, ale również wiele symulacji i gotowych zadań przedstawiających w praktyce działanie danego rozwiązania m.in. przy użyciu symulatora Packet Tracer, do którego dostęp każdy uczestnik otrzymuje w cenie szkolenia.

Po omówieniu i przede wszystkim “przelabowanu” (w naszej akademii zajęcia praktyczne to ok 75% czasu szkolenia!) na zajęciach danego modułu instruktor informuje o tym uczestników. Następnie uczestnicy piszą w domu (poza zajęciami) egzamin z danej grupy modułów.

Egzaminy z grup modułów w drugiej części kursu CCNAv7

W przypadku części II tych grup modułów i związanych z nimi egzaminów jest tylko 5. Zdecydowanie zalecamy, aby przed napisaniem testu każdy uczestnik przeglądnął odpowiednie materiały szkoleniowe.

Każdy egzamin z grupy modułów należy napisać na ok 60-70%. Jeśli z jednego egzaminu wynik będzie niższy, to nie ma to żadnych konsekwencji. W przypadku większej liczby niższych wyników należy poprosić instruktora o ponowne uruchomienie danego egzaminu. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że jeśli uczestnik w miarę dokładnie przeglądnie materiały szkoleniowe przed przystąpieniem do pisania danego egzaminu, to otrzymanie wyniku powyżej 60% nie będzie problemem.

W zależności od klasy może być jeszcze wymagane napisanie egzaminów praktycznych w Packet Tracer w domu poza zajęciami. Np. w przypadku części II kursu CCNAv7 są dwa takie egzaminy.

Egzaminy praktyczne w programie Packet Tracer

Na ostatnich zajęciach z danej części lub w dodatkowym ustalanym już indywidualnie terminie w przypadku szkoleń 5-dniowych uczestnik musi napisać egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny w naszej sali szkoleniowej. Aby otrzymać zaliczenie z danej części te egzaminy również należy napisać na przynajmniej ok 60-70%.

Certyfikat Akademii Cisco

Dodatkowo uczestnik po zaliczeniu każdej z części szkolenia otrzymuje certyfikat Akademii Cisco potwierdzający uczestnictwo i pozytywne zakończanie szkolenia.

Wzór certyfikatu z części I (Introduction to Networks) CCNAv7. Certyfikaty z części II i III wyglądają analogicznie.

Jaki warunki musisz spełnić, aby otrzymać voucher

Aby otrzymać zniżkę na egzamin CCNA 200-301 należy otrzymać zaliczenie z wszystkich trzech części kursu oraz końcowy egzamin teoretyczny po części III napisać w pierwszej próbie na 70% lub więcej. Każdy inny egzamin można poprawiać bez konsekwencji, natomiast teoretyczny egzamin końcowy z III części musi być odpowiednio dobrze napisany w pierwszej próbie, aby otrzymać zniżkę.

Reguły i zasady zaliczenia szkolenia

Warunki otrzymania zaliczenia (tzw. PASS) danej części kursu ustala akademia, tym samym warunki te w różnych akademiach mogą być i na pewno są inne. Powyższe reguły dotyczą naszej akademii. Natomiast warunek napisania egzaminu teoretycznego w pierwszej próbie na 70% lub więcej dotyczy wszystkich akademii.

Od razu zaznaczę, uprzedzając ewentualne pytania, że nie trzeba zaliczyć poszczególnych części i pisać egzaminów, aby uczestniczyć w kolejnych częściach szkolenia. Niemniej jednak rezygnując z egzaminów uczestnik na pewno mniej wyniesie z kursu oraz nie będzie miał możliwości otrzymania vouchera na egzamin certyfikujący.

Ile wynosi zniżka na egzamin?

Aktualnie (17.02.2020 r.) studenci akademii Cisco posiadający zniżkę na egzamin certyfikujący CCNA zapłacą za niego około 125 USD, czyli ponad 50% mniej niż pozostałe osoby.