Voucher, czyli zniżka na ezagmin

Podstawowym i najważniejszym warunkiem jest to, że musisz być uczestnikiem kursu realizowanego w ramach Akademii Cisco, czyli np. u nas w naszym centrum szkoleniowym. Wówczas masz możliwość otrzymania zniżek na egzaminy CCNA R&S, CCNA SECURIY, ICND1 oraz ICND2.

CCNAv7 - nowe zasady zdobywania voucherów

Poniższy artykuł przedstawia zasady zdobywania voucherów na “stary” egzamin CCNA R&S, egzamin CCNA Security oraz egzaminy ICND1 i ICND2. Informacje n/t voucherów do egzaminu CCNAv7 200-301 znajdziesz w tym artykule.

W osobnym wpisie wyjaśniam, jakie egzaminy należy zdać w celu uzyskania certyfikatu CCNA R&S, ile wynoszą zniżki na poszczególne egzaminy, gdzie te egzaminy można napisać, ile one kosztują, ile trwają, w jaki sposób przebiegają, itd. Tutaj skoncentruję się jedynie na tym co uczestnik szkolenia musi zrobić, aby otrzymać zniżkę.

Aby łatwiej zrozumieć co musi zrobić uczestnik szkolenia, aby otrzymać zniżkę, należy wcześniej poznać (w minimalnym zakresie) system e-learningowy wykorzystywany przez Akademie Cisco. Każdy uczestnik szkolenia rejestruje się na stronie netacad.com i następnie przez tę stronę otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów, które właśnie musi napisać, aby otrzymać zniżkę na egzamin.

netacad-logout

Szkolenie CCNA R&S podzielone jest na 4 części. Warunkiem koniecznym do otrzymania vouchera jest zaliczenie każdej cześć szkolenia. W systemie e-learningowym dla każdej części założona będzie osobna klasa.

netacad-class

Poprzez stronę danej klasy uczestnik otrzyma m.in. dostęp do materiałów szkoleniowych z danej części szkolenia CCNA R&S oraz testów. Materiały szkoleniowe z danej części podzielone są na rozdziały. W przypadku materiałów z części II “Podstawy routingu i przełączania” tych rozdziałów jest 11.

netacad-chapters

Dla każdego z rozdziałów przygotowane są odpowiednie materiały szkoleniowe szczegółowo omawiające dane zagadnienie. Zaznaczyć należy, że materiały te to nie tylko tekst i rysunki, ale również wiele symulacji i gotowych zadań przedstawiających w praktyce działanie danego rozwiązania m.in. przy użyciu symulatora Packet Tracer, do którego dostęp każdy uczestnik otrzymuje w cenie szkolenia.

netacad-course-materials

Po omówieniu i przede wszystkim “przelabowanu” (w naszej akademii zajęcia praktyczne to ok 75% czasu szkolenia!) na zajęciach danego rozdziału instruktor informuje o tym uczestników. Następnie uczestnicy piszą w domu (poza zajęciami) test z danego rozdziału. Zdecydowanie zalecamy, aby przed napisaniem testu każdy uczestnik przeglądnął odpowiednie materiały szkoleniowe.

Każdy test z rozdziału należy napisać na ok 60-70%. Jeśli z jednego lub dwóch testów wynik będzie niższy, to nie ma to żadnych konsekwencji. W przypadku większej liczby niższych wyników należy poprosić instruktora o ponowne uruchomienie danego testu. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że jeśli uczestnik w miarę dokładnie przeglądnie materiały szkoleniowe przed przystąpieniem do pisania danego testu, to otrzymanie wyniku powyżej 60% nie będzie problemem.

netacad-assignmetns1

Na ostatnich zajęciach z danej części lub w dodatkowym ustalanym już indywidualnie terminie w przypadku szkoleń 5-dniowych uczestnik musi napisać egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny w naszej sali szkoleniowej. Aby otrzymać zaliczenie z danej części te egzaminy również należy napisać na przynajmniej ok 60-70%.

netacad-assignmetns2

Pozostałe testy są opcjonalne i uczestnik może, ale nie musi ich pisać. Niemniej jednak oczywiście zalecamy spróbować się z nimi zmierzyć. Dodatkowo uczestnik po zaliczeniu każdej z części szkolenia otrzymuje certyfikat Akademii Cisco potwierdzający uczestnictwo i pozytywne zakończanie szkolenia.

netacad-certificate

Aby otrzymać zniżkę na egzamin ICND1 należy otrzymać zaliczenie z części I i II oraz końcowy egzamin teoretyczny po części II napisać w pierwszej próbie na 75% lub więcej.

Aby otrzymać zniżkę na egzamin ICND2 lub CCNA R&S należy otrzymać zaliczenie z wszystkich części szkolenia CCNA R&S oraz końcowy egzamin teoretyczny po części IV napisać w pierwszej próbie na 75% lub więcej.

W przypadku szkolenia CCNA SECURITY, które składa się tylko z jednej części, aby uzyskać zniżkę na egzamin należy otrzymać zaliczenie (napisać testy z rozdziałów i egzamin praktyczny) oraz napisać końcowy egzamin teoretyczny w pierwszej próbie na 75% lub więcej.

Reguły i zasady zaliczenia szkolenia

Warunki otrzymania zaliczenia (tzw. PASS) ustala akademia, tym samym warunki te w różnych akademiach mogą być i na pewno są inne. Powyższe reguły dotyczą naszej akademii. Natomiast warunek napisania egzaminu teoretycznego w pierwszej próbie na 75% lub więcej dotyczy wszystkich akademii.

Od razu zaznaczę uprzedzając ewentualne pytania, że nie trzeba zaliczyć poszczególnych części i pisać testów, aby uczestniczyć w kolejnych częściach szkolenia. Niemniej jednak nie pisząc testów uczestnik na pewno mniej wyniesie z  kursu oraz nie będzie miał możliwości otrzymania vouchera na egzamin certyfikujący.

Voucher powinien być pobrany w czasie maksymalnie 3 miesięcy od chwili spełniania warunków do jego otrzymania (napisany egzamin końcowy teoretyczny na 75% lub więcej oraz zaliczenie danej części szkolenia). Voucher taki ma również określony czas ważności, czyli czas przez który będzie można go wykorzystać przy rejestracji na egzamin. Wynosi on minimum 3 miesiące, ale może być dłuży. To jaki jest czas ważności vouchera można się dowiedzieć dopiero po jego pobraniu. Cały proces żądania vouchera i następnie jego użycia przy rejestracji na egzamin opisano w tej prezentacji.