Wraz z wprowadzeniem nowego egzaminu CCNA 200-301 Cisco zlikwidowało certyfikat CCENT (tzw. “połowa CCNA”) i związane z nim dwa kursy ICND1 (przygotowujący do certyfikatu CCENT) oraz ICND2 (uzupełniający wiedzę wymaganą do “pełnego” certyfikatu CCNA). W nowej certyfikacji nie ma zaktualizowanych odpowiedników dla kursów ICND1 i ICND2, a ich substytutem jest właśnie przygotowany przez nas kurs CCNAv7 realizowany w trybie Fast Track.

Fast Track czyli 2x po 5 dni

Każdy z kursów ICND realizowany w trybie przyspieszonym trwał 5 dni. Tym samym w ciągu 10 dni szkoleniowych uczestnik przerabiał materiał z całego zakresu wymaganego na egzaminie CCNA. Kurs CCNAv7 Fast Track:

Tym samym można powiedzieć, że pierwsza i druga (każda 5-dniowa) część kursu CCNAv7 Fast Track są zaktualizowanymi odpowiednikami kursów ICND1 i ICND2.

Dla kogo jest kurs CCNAv7 Fast Track

Tryb Fast Track polecamy osobom, które już mają pewną wstępną wiedzę na temat sieci lub po prostu nie mają czasu na dłuższy kurs. Jeśli masz więcej czasu i sieci są do ciebie całkowicie czymś nowym to rozważ uczestnictwo w regularnym kursie CCNAv7 realizowanym w trybie wieczorowym, sobotnim lub wakacyjnym.

Program poszczególnych części

Sumarycznie dwie części kursu Fast Track omawiają cały program kursu CCNA v7. Zagadnienia części drugiej regularnego kursu CCNAv7 rozdzielone są na część I i II kursu Fast Track.

Program CCNAv7 Fast Track I (część pierwsza)

 • Podstawowa konfiguracja przełączników i urządzeń końcowych
 • Protokoły i modele warstwowe sieci
 • Warstwa fizyczna
 • Warstwa łącza danych, Ethernet i przełączenia ramek
 • Warstwa sieci
 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Adresacja IPv4 i IPv6
 • Internet Control Message Protocol (ICMP)
 • Warstwa transportowa
 • Warstwa aplikacji
 • Wprowadzanie do routingu i routing statyczny
 • Sieci przełączane
 • Wirtualne sieci LAN (VLAN)
 • Routing między VLANami
 • DHCP dla IPv4, bezstanowa autokonfiguracja adresów w IPv6 i DHCP dla IPv6

Program CCNAv7 Fast Track II (część druga)

 • Protokoły drzewa opinającego
 • EtherChannel
 • Redundancja bramy domyślnej i First Hop Redundancy Protocols (FHRP)
 • Bezpieczeństwo sieci przełączanych
 • Sieci bezprzewodowe
 • Jednoobszarowy Open Shortest Path First (OSPF) v2
 • Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnych sieciach
 • Listy kontroli dostępu
 • Translacja adresów sieciowych
 • Wprowadzenie do sieci rozległych (Wide Area Network – WAN)
 • Wirtualne sieci prywatne (VPN) i IPSec (IP Security)
 • Podstawy Quality of Service (jakość usług w sieciach IP)
 • Zarządzanie siecią
 • Projektowanie sieci
 • Metodyka rozwiązywania problemów
 • Wirtualizacja sieci
 • Automatyzacja w sieciach komputerowych