Przez ostatnie 4 tygodnie (od dnia 20.03.2020 r.) prowadzimy jedynie kursy w trybie zdalnym, gdzie zajęcia odbywały się w 100% przez Internet. Cześć z Was pewnie zastanawia się na ile warto uczestniczyć w tak realizowanym kursie i czy nauka będzie równie efektywna jak podczas szkolenia stacjonarnego. Ponieważ mamy już za sobą różne warianty szkoleń zdalnych (otwarte, zamknięte, tygodniowe, wieczorowe, weekendowe) oraz zarówno te podstawowe (np. CCNA v7, CCNA Security) jak i te bardziej zaawansowane (np. BGP, MPLS), to tym samym mamy już sprawdzone i dopracowane procedury ich realizacji. W poniższym artykule przedstawię jak w praktyce wyglądają u nas szkolenia zdalne.

Interakcja z instruktorem

Każdy z uczestników w tracie szkolenia widzi i słyszy instruktora oraz oczywiście widzi również prezentację i opcjonalnie tablicę. Analogicznie jak w sali może zadawać pytania zarówno głosowo jak i pisemnie (na czacie). Aby utrzymać porządek w trakcie szkolenia, instruktor oczywiście cały czas ma możliwość kontroli (wyłączenia) mikrofonu (i opcjonalnie kamery) uczestnika oraz nad tym co ewentualnie uczestnik udostępnia.

Warsztaty praktyczne

Ponieważ nasze szkolenia nastawione są przede wszystkim na praktykę, to oczywiście wszystkie zaplanowane warsztaty, które wykonywałbyś w trakcie szkolenia stacjonarnego, wykonasz również w trakcie kursu zdalnego. W tym celu wykorzystasz jeden z symulatorów sieci (Packet Tracer lub EVE-ng) lub po prostu połączysz się zdalnie z fizycznym sprzętem sieciowym zlokalizowanym w naszej sali.

Realizacja połączenia z fizycznym sprzętem sieciowym w naszej sali szkoleniowej

Praca zespołowa (praca w grupach)

Nauka w podgrupach w niektórych sytuacjach jest efektywniejsza niż samodzielne rozwiązywanie problemu. Daje bowiem możliwość przedyskutowania różnych możliwych rozwiązań, sprawniejszego przygotowania/zbudowania większej topologii sieciowej, uczenia się na błędach innych , itp. W trakcie szkoleń stacjonarnych w takiej sytuacji dzielimy uczestników na grupy. Możemy to odwzorować również podczas szkoleń zdalnych, gdzie grupa osób będzie przypisana do “indywidualnego pokoju”, w ramach którego uczestnicy będą mogli się swobodnie komunikować, udostępniać pulpit, itp., ale ta komunikacja będzie dostępne wyłącznie dla uczestników tej grupy. Instruktor może swobodnie przemieszczać się pomiędzy pokojami grup uczestników, odpowiadać na ich pytania, sprawdzać postępy ich pracy, indywidualnie pomagać poszczególnym grupom, itd.

Pomoc instruktora

W trakcie szkolenia stacjonarnego, gdy uczestnik ma jakiś problem, nie wie jak coś ustawić albo “skonfigurował sieć”, ale coś nie działa, itp. to instruktor podchodzi do uczestnika i bezpośrednio na komputerze uczestnika pomaga mu rozwiązać problem. W trakcie szkolenia zdalnego działa to dokładnie analogicznie. Instruktor ma możliwość indywidualnego połączenia się na chwilę z uczestnikiem, uczestnik może udostępnić instruktorowi (i tylko instruktorowi) swój ekran, a nawet dodatkowo instruktor ma możliwość przejęcia kontroli nad myszą i klawiaturą uczestnika (oczywiście za jego wcześniejszą zgodą).

Platforma szkoleniowa

Jako platformę szkoleniową do naszych kursów wybraliśmy Zoom, bo oferuje przede wszystkim doskonałą jakość dźwięku, ale i również obrazu oraz szereg dodatkowych funkcji pozwalających sprawnie i efektywnie prowadzić szkolenia zdalne w tym m.in. możliwość kontroli (chwilowego wyłączenia) mikrofonu “zapominalskim” uczestnikom :), funkcje typu “remote hands” do rozwiązywania problemów uczestników, możliwość pracy/dyskusji podgrupach, itp.  Dodatkowo, jeśli nie chcesz lub nie możesz (komputer firmowy) niczego instalować na komputerze, to do szkolenia można również dołączyć używając jedynie standardowej przeglądarki.

Podsumowując

W trakcie kursu zdalnego realizowanego w 100% przez Internet

  • Będziesz widział i słyszał instruktora
  • Będziesz widział omawiane slajdy prezentacji oraz wirtualną tablicę
  • Będziesz mógł zadawać pytania głosowo lub na chacie
  • Będziesz mógł pracować w podgrupach wykonując wspólnie wybrane ćwiczenia
  • Gdy będziesz miał problem, to instruktor indywidualnie będzie mógł Ci pomóc otrzymując od Ciebie dostęp do Twojego pulpitu i ewentualnie dodatkowo do Twojej myszy i klawiatury

A dodatkowo możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca, nie ponosisz kosztów podróży i noclegu oraz nic nie tracisz z meteorytyki, bo instruktor jest cały czas dostępny i otwarty na Twoje pytania dokładnie tak samo jak przy szkoleniu stacjonarnym.

Z opinii uczestników widzimy, że są oni zdecydowanie zadowoleni z tak prowadzonych szkoleń i wygląda na to, że szkolenia zdalne na stałe pozostaną w naszej ofercie jako alternatywa i dodatek do szkoleń stacjonarnych.