Project Description

CCNA (Cisco Certified Network Associate) – opis szkolenia

Uwaga - zamiany w certyfikacji i programie CCNA

Aktualizacja – dzień 16.08.2019

Ze względu wchodzące z dniem 24 lutego 2020 roku na zmiany w certyfikacji Cisco oraz termin zakończenia całego kursu przypadający na połowę czerwca 2020 roku informujemy, że rozpoczynający się 12 października kurs CCNA będzie przygotowywał już do nowego egzaminu CCNA 200-301. O ile jednak znane są już wymagania do nowego CCNA, tak ciągle jeszcze nie wiadomo na razie jak będzie wyglądał podział zagadnień na poszczególne części kursu realizowanego w ramach programu Akademii Cisco. Tym samym czas zakończenia i rozpoczęcia poszczególnych części może się zmienić, natomiast całość kursu na pewno zakończy się nie później niż czerwcu 2020 roku.

Aktualizacja – dzień 31.08.2019

Nowy kurs CCNA v7 będzie podzielony na trzy części, w przeciwieństwie do kursu CCNA R&S, który składał się z czterech części. Niemniej jednak daty rozpoczęcia i zakończenia całości szkolenia CCNA pozostają bez zmian tj. rozpoczęcie w dniu 12 października 2019 roku i zakończenie w połowie czerwca 2020 roku. Liczba godzin całości szkolenia pozostaje bez zmian.

Kurs realizowany jest wg. najnowszego programu , tj. CCNA Routing & Switching w wersji 6.0 i przygotowuje do nowego (aktualnego) egzaminu 200-125 CCNA v3.0 i/lub egzaminów 100-105 ICND1 v3.0 / 200-105 ICND2 v3.0. Program szkolenia uwzględnia wszystkie wprowadzone w roku 2016 zmiany w certyfikacji CCNA R&S.

W cenie szkolenia każdy uczestnik dodatkowo otrzymuje:

 • dostęp do oficjalnych materiałów CCNA dla Akademii Cisco
 • certyfikaty Akademii Cisco ukończenia poszczególnych etapów szkolenia
 • możliwość otrzymania zniżki (voucher) na egzamin certyfikujący w wysokości 58%
 • dostęp do indywidualnego sprzętu sieciowego podczas warsztatów (zobacz naszą salą szkoleniową oraz jej wyposażenie)

(W trakcie szkolenia będziesz pracował na fizycznym i własnym sprzęcie sieciowym)

Szkolenie realizowane jest zgodnie z trybem zalecanym dla Akademii Cisco, tj. według poniższego schematu:

 • Cześć I – Introduction to Networks – Wprowadzenie do sieci komputerowych
 • Cześć II – Routing & Switching Essentials – Podstawy routingu i przełączania
 • Cześć III – Scaling Networks – Sieci większej skali
 • Cześć IV – Connecting Networks – Łączenie sieci

Całość szkolenia (wszystkie cztery części) w pełni przygotowuje do certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). Dwie pierwsze części przygotowują do certyfikatu Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT). Szczegóły n/t certyfikacji i egzaminów CCNA R&S oraz tego jak otrzymać voucher uprawniający do zniżki opisano w dwóch osobnych wpisach naszego bloga.

Dla kogo jest to szkolenie?

Ponieważ jest to szkolenie omawiające poszczególne tematy całkowicie od podstaw to jest one przeznaczone dla każdego, kto chce poznać zasadę działania sieci komputerowych. Pomimo, że implementacja omawianych zagadnień prezentowana jest na urządzeniach Cisco, to same zagadnienia są uniwersalne, a poznaną wiedzę będzie można zastosować również w pracy z urządzeniami innych producentów. Certyfikat CCNA R&S to najpopularniejszy certyfikat potwierdzający znajomość podstawowych zagadnień sieciowych, a posiadanie go jest często wymaganiem koniecznym do dalszego rozwoju poważnej kariery sieciowej. Na szkolenie przede wszystkim zapraszamy:

 • studentów kierunków technicznych oraz uczniów kierunków informatycznych i teleinformatycznych
 • administratorów i inżynierów sieci
 • pracowników wsparcia technicznego
 • administratorów systemów
 • specjalistów IT
 • pracowników działów bezpieczeństwa

… oraz każdego zainteresowanego tematyką sieci komputerowych. Nawet jeśli twoja praca nie jest bezpośrednio związana z sieciami komputerowymi to podstawowa znajomość zagadnień sieciowych na pewno i tak będzie pomocna np. w podstawowej diagnostyce dotyczącej serwerów, aplikacji i stacji roboczych.

Czas trwania

0
dni
0
godz.

Liczba dni szkoleniowych zależy od trybu realizacja szkolenia (liczby godzin w ciągu jednego dnia). W harmonogramie znajdziesz informacje o możliwych trybach realizacji szkolenia.

Koszt

Jestem zainteresowany

Sprawdź najbliższe terminy oraz następnie

Jeśli nie pasują Ci najbliższe terminy lub potrzebujesz więcej czasu, aby np. załatwić sprawy finansowania szkolenia z pracodawcą to poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość. Każda informacja zwrotna od nawet tylko potencjalnie zainteresowanej osoby jest dla pomocna i pozwala lepiej dostosować naszą ofertę dla Was.

Program szkolenia

Cześć I – Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • Koncepcja działania współczesnych sieci komputerowych
 • Podstawowa obsługa sieciowego systemu operacyjnego Cisco IOS
 • Protokoły i komunikacja w sieci – modele warstwowe, enkapsulacja danych, Wireshark
 • Warstwa dostępu do sieci – media transmisyjne, kodowanie sygnałów, metody dostępu do medium, ramka
 • Ethernet – budowa ramki, adresy MAC, typy transmisji, algorytm CSMA/CD, protokół ARP, działanie przełącznika
 • Warstwa sieci – protokoły IPv4 i IPv6, routing i tablica routingu, działanie routera
 • Adresacja IPv4 i IPv6 – struktura adresów, typy adresów, protokół ICMP i ICMPv6
 • Podsieci w IPv4 (FLSM, VLSM) i IPv6 – schematy adresacji,
 • Warstwa transportowa – protokóły TCP i UDP, analiza w Wireshark, zastosowania, wydajność
 • Warstwa aplikacji – HTTP(S), IMAP, POP3, SMTP, DNS, DHCP
 • Sieć – to działa (projektowanie małych sieci, podstawy rozwiązywania problemów, zabezpieczenie sieci)

Cześć II – Podstawy routingu i przełączania

 • Wprowadzanie do routingu i podstawowa konfiguracja routera
 • Routing statyczny w IPv4 i IPv6 – next-hop vs interfejs wychodzący, dystans administracyjny, równoważnie obciążenia i trasy zapasowe, inżynieria ruchu
 • Routing dynamiczny – RIPv1, RIPv2, RIPng
 • Sieci przełączane – projektowanie, wymagania sieci konwergentnych, metody obsługi ramek
 • Podstawowa konfiguracja przełączników – bezpieczny dostęp zdalny, konfiguracja i zabezpieczenie interfejsów
 • Wirtualne sieci LAN (VLAN) – porty dostępowe, trunki, typy sieci VLAN, bezpieczeństwo
 • Wprowadzenie do list kontroli dostępu – filtrowanie ruchu, ograniczenie dostępu administarcyjnego
 • Listy kontroli dostępu
 • DHCP dla IPv4 i IPv6 – konfiguracja klienta, serwera oraz przekaźnika, metody pozyskiwania adresów IPv6 (SLAAC, bezstanowe i stanowe DHCP)
 • Translacja adresów sieciowych – translacje dynamiczne i statyczne, jeden-do-jeden i z przeciążeniem, pula adresów, translacja na adres interfejsu
 • CDP i LLDP, NTP, Syslog, zarządzanie IOS

Cześć III – Sieci większej skali

 • Wprowadzenie do sieci większej skali – właściwe wzorce projektowe, dobór urządzeń, zarządzenia
 • VLAN Trunking Protocol (VTP), Dynamic Trunking Protocol (DTP), przełączniki warstwy 3
 • Protokoły drzewa opinającego (STP, PVST+, RSTP) i jego rozszerzenia
 • Redundacja brama domyślnej – First Hop Redundancy Protocols
 • Agregacja łączy -technologia EtherChannel (PAgP i LACP)
 • Routing dynamiczny – protokoły wektora odległości vs protokoły stanu łącza
 • Open Shortest Path First (OSPF) – jedno i wieloobszarowy, tuning
 • Tuning i rozwiązywanie problemów w OSPF
 • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
 • Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów w EIGRP

Cześć IV – Łączenie sieci

 • Wprowadzenie do sieci rozległych (Wide Area Network – WAN)
 • Rozwiązania szerokopasmowe
 • Protokoły HDLC, PPP oraz PPPoE
 • Wirtualne sieci prywatne (VPN)  – S2S VPN, RA VPN, DMVPN, tunelowanie ruch i protokół GRE
 • Border Gateway Protocol (BGP)
 • Listy kontroli dostępu dla IPv4 i IPv6
 • Ataki na warstwę drugą i metody zabezpieczenia
 • Monitorowanie sieci – Simple Network Management Protocol (SNMP) oraz Switched Port Analyzer (SPAN)
 • Podstawy QoS –
 • Podstawy Cisco IP Service Level Agreements (SLAs)
 • Chmura, wirtualizacja, programowanie sieci

Czego nauczę się w trakcie szkolenia

Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędne podstawy do pracy z  małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Poniżej pokazano przykładowe rozwiązania sieciowe, które po skończeniu szkolenia będziesz potrafił samodzielnie skonfigurować i utrzymywać rozwiązując pojawiające się problemy.