Czy to będzie na egzaminie ICND1? A czy o to mogą pytać na egzaminie CCNA R&S? Czy aby zaliczyć egzamin z części drugiej CCNA R&S muszę umieć to skonfigurować? Takich pytań pojawia się cała masa, a odpowiedź jest zawsze taka sama. Należy spodziewać się wszystkiego co jest podane w wymaganiach do danego egzaminu.

Poniżej zaprezentowano przykładowe ćwiczenie praktyczne obejmujące swoim zakresem merytorycznym program drugiej części szkolenia CCNA R&S, tj. Routing and Switching Essentials. Oczywiście nie cały zakres programowy, ale stosunkowo dużą jego część, więc jeśli jesteś w stanie rozwiązać to zadanie samodzielnie to możesz założyć, że zakres materiału z drugiej części szkolenia CCNA R&S masz w miarę opanowany.

Uwaga! Zanim rozpoczniesz konfigurację przeczytaj wcześniej całe ćwiczenie od początku do końca! Bo zadanie z późniejszego punktu może wpływać na wybór odpowiedniego rozwiązania w punkcie wcześniejszym. Po wykonaniu całego ćwiczenia sprawdź czy wszystko działa poprawnie, bo może się zdążyć, że wykonując zadanie z kolejnego punktu zepsujesz rozwiązanie poprzedniego. Uwagi te są uniwersalne i powinny być stosowane nie tylko podczas tego jednego konkretnego zadania, ale również tych, które przede wszystkim będziesz wykonywał podczas egzaminów certyfikacyjnych.

Topologia

blog-lab1a

Zadanie

 1. Złóż sieć zgodnie ze schematem. S1 to przełącznik warstwy trzeciej, pozostałe przełączniki działają tylko w warstwie drugiej.
 2. Ustaw nazwy na wszystkich urządzeniach.

Sekcja L2 (S1 i S2)

 1. Skonfiguruj VLANy i ustaw ich nazwy: 10 → IT, 20 → HR, 11 → VOICE, 90 → MGT, 999 → UNUSED.
 2. S1 będzie realizował routing pomiędzy VLANami 10, 11, 20, 90. Zastanów się w jaki sposób powinieneś w związku z tym skonfigurować interfejsy S1.G0/6 i S1.G0/7.
 3. Interfejsy S1.G0/11-20 przypisz do VLANu 10.
 4. Interfejsy S2.G0/11-15 przypisz do VALNu 10, a S2.G0/16-20 do VLANu 20.
 5. Pozostałe (nieużywane) interfejsy przełączników przypisz do VLANu 999, a następnie je wyłącz.
 6. VLAN 999 ma być VLANem natywnym na tym interfejsie(-ach) przełączników S1 i S2, na których ma to sens i znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa tj. m.in. zagrożeń wynikających z ataku VLAN Hopping.
 7. Tryb pracy wszystkich interfejsów ma być ustawiony “na sztywno”, a DTP ma być wyłączone.
 8. Na portach dostępowych w VLANu 10 ustaw Voice VLAN (v11).
 9. Telefony podłączone do portów dostępowych w VLANie 20 mają działać w VLANie dostępowym, a przełącznik ma je o tym poinformować.
 10. VLAN 90 (MGT) będzie służył do zarządzania przełącznikami S1 i S2

Sekcja L2 (S3)

 1. Skonfiguruj VLANy i ustaw ich nazwy: 30 → FINANCE, 40 → PROD, 91 → MGT2, 999 → UNUSED.
 2. R4 będzie realizował routing pomiędzy VLANami 30, 40, 91.
 3. Interfejsy S3.G0/6-10 przypisz do VALNu 30, a S3.G0/11-15 do VLANu 40.
 4. Pozostałe (nieużywane) interfejsy S3 przypisz do VLANu 999, a następnie je wyłącz.
 5. VLAN 999 ma być VLANem natywnym na tym interfejsie(-ach) przełącznika S3, gdzie ma to sens i znaczenia.
 6. Tryb pracy wszystkich interfejsów ma być ustawiony “na sztywno”, a DTP ma być wyłączone.
 7. VLAN 91 (MGT2) będzie służył do zarządzania przełącznikiem S3
 8. Połączenie pomiędzy R4 i S3 ma działać z ręcznie ustawioną prędkością i dupleksem (10Mb/s i half-duplex).
 9. Na S3 dla podłączonych do niego hostów ustaw statyczne wpisy w tablicy przełączania.
 10. Komunikaty CDP mają nie być wysyłane do hostów w VLANie 30.

Sekcja L3

 1. Zaadresuj całą sieć używając dla wszystkich urządzeń adresów z sieci 198.1.4.0/22. Planując adresację zwróć uwagę na późniejszą konieczność wykonania sumaryzacji.
  1. v10 – 20 hostów,
  2. v11 – 12 hostów,
  3. v20 – 50 hostów,
  4. R1.Lo0 – 11 hostów,
  5. v30 – 90 hostów,
  6. v40 – 120 hostów,
  7. R5.g1 – 72 hosty,
  8. v90 i v91 – aby móc zarządzać posiadanymi przełącznikami bez uwzględniani przyszłego rozwoju sieci,
  9. na połączeniach P2P zastosuj maskę /30.
 2. W zaznaczonych fragmentach sieci uruchom odpowiednie protokoły routingu.
  1. OSPF – pomiędzy R1, R2, R3, S1
  2. RIP – pomiędzy R2 i R4
 3. Na R2 skonfiguruj domyślny routing statyczny tak, aby mógł on osiągnąć się LAN (z hostem H6) routera R5 używając obydwóch możliwych połączeń. Połączenie interfejsem g4 ma być łączem podstawowym, a połączenie interfejsem g5 zapasowym używanym jedynie w przypadku awarii łącza podstawowego.
 4. Na R5 skonfiguruj routing statyczny do całej sieci 198.1.4.0/22 tak, aby połączenie interfejsem g1 było łączem podstawowym, a połączenie interfejsem g5 zapasowym używanym jedynie w przypadku awarii łącza podstawowego.
 5. Na R2 skonfiguruj redystrybucję trasy domyślnej do RIP i OSPF.
 6. Ruch z sieci v10 i v20 kierowany do R2 ma iść przez R3. Ruch powrotny, tj. z R2 do sieci v10 i v20 ma również iść przez R3. Łącze bezpośrednie tj. R1↔R2 ma być używane tylko wtedy, gdy padnie któreś z połączeń “na około” lub cały router R3. Zweryfikuj swoje rozwiązanie używając narzędzia ping z opcją nagrywania trasy.
 7. Komunikaty OSPF Hello oraz aktualizacje RIP mają być wysyłane tylko przez te interfejsy, przez które jest to potrzebne.
 8. Dostosuj domyślny sposób liczenia kosztu OSPF do obsługi łącz 1Gb/s i w przyszłości 10Gb/s.
 9. Na R1, R2 i R3 ustaw ręcznie OSPF router-ID odpowiednio na 1.1.1.1, 2.2.2.2 i 3.3.3.3.
 10. R4 ma rozgłaszać sieci v30 i v40 w formie jednego wpisu.
 11. R2 pomimo posiadania trasy domyślnej w kierunku R5 ma odrzucać ruch przychodzący do niego dowolnym interfejsem i kierowany do sieci 172.16.0.0/16. Zrealizuj to nie stosując ACL.
 12. Po skończeniu tej części zadania wszystkie używane w topologii adresy IP powinny być nawzajem osiągalne → sprawdź to!

Usługi

 1. Na wszystkich urządzeniach (również na przełącznikach) włącz dostęp po SSH (wersja 2). Wyłącz możliwość dostępu przez Telnet do urządzeń.
 2. R4 ma być serwerem DHCP dla urządzeń w VLANach 10, 11, 20 i 30.
 3. R2 ma działać jako serwer czasu, a R1, R3 i R4 jako jego klienci.

Bezpieczeństwo

 1. Na S3 skonfiguruj DHCP Snooping dla VLANu 10.
 2. Zabezpiecz porty dostępowe S1 i S2 przed możliwością podpięcia do nich obcych urządzeń uwzględniając, że do portów dostępowych mogą być podłączone telefony IP.
  1. S1 → bezpieczeństwo dynamiczne, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby adresów MAC na porcie ma on być wyłączany
  2. S1 → porty zablokowane przez port-security mają być automatycznie odblokowywane co 60 sekund
  3. S2 → przełącznik ma uczyć się i zapamiętywać adresy MAC podłączanych urządzeni i nie dopuszczać, aby w przyszłości w porcie mogło pracować inne urządzenia
  4. S2 → w przypadku jednoczesnego podpięcia do portu właściwego i obcego urządzenia port powinien odrzucać ruch pochodzący od obcego urządzenia jednocześnie pozwalając na pracę temu właściwemu. Informacje o podpięciu obcego urządzenia mają być widoczne w logach.

Listy kontroli dostępu (ACL)

 1. Ogranicz na R1 tak, aby z sieci v10 i v20 można było pingować oraz łączyć się przez SSH z dowolnym (any) urządzeniem oraz łączyć się z serwerami WWW w sieci na interfejsie R5.g3. Pozostały ruch z sieci v10 i v20 ma być zablokowany.
 2. Ogranicz na R1 do minimum ruch powracający do sieci v10 i v20.
 3. Pozostały wymagany ruch ma działać bez żadnych ograniczeń. Wskazówka – pamiętaj o protokole OSPF działającym pomiędzy R1 i S1 oraz ruchu z i do sieci do zarządzania przełącznikami S1 i S2.
 4. Z routerem R5 można łączyć się przez SSH jedynie z sieci v30 i routera R2.
 5. Urządzenia w sieci v30 nie mogą łączyć się z żadnymi serwerami WWW. Pozostały ruch ma działać bez ograniczeń.