Zadanie praktycznie obejmujące swoim zakresem merytorycznym III części kursu CCNA R&S, tj. Scaling Netowrks.

Topologia

blog-lab4a

Zadania

 1. Złóż sieć zgodnie z rysunkiem.
 2. Ustaw nazwy na wszystkich urządzeniach.
 3. Bramami dla hostów w sieciach v10 i v20 będą routery R1 i R2.
 4. Bramą dla hostów w sieciach v100 i v110 będzie przełącznik S4

Sekcja L2 (S1, S2, S3)

 1. Skonfiguruj VLANy i ustaw ich nazwy: 10 → IT, 20 → HR,  999 → UNUSED.
 2. Routery R1 i/lub R2 będą realizowały routing pomiędzy VLANami v10 i v20.
 3. Połączenia pomiędzy przełącznikami mają przenosić ruch tylko z VLANów 10 i 20.
 4. Połączenie na portach f0/7-8 pomiędzy S1 i S2 ma działać jako EtherChannel, którego poprawność działania i konfiguracji będzie weryfikował protokół PAgP.
 5. VLANem natywnym na wszystkich interfejsach gdzie ma to sens i znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ma być VLAN 999.
 6. Tryb pracy wszystkich interfejsów ma być ustawiony “na sztywno”, a DTP ma być wyłączone.
 7. S1 i S2 mają być podstawowym i zapasowym korzeniem dla v10 i v20 w taki sposób, aby przy działających wszystkich linkach, połączenie S3-S2 było zablokowane dla v10, a połączenie S3-S1 było zablokowane dla v20.
 8. Zmodyfikuj czasy STP uwzględniając aktualną średnicę sieci.
 9. Włącz RSTP oraz ustaw go tak, aby awaria dowolnego łącza pomiędzy przełącznikami nie powodowała przerwy (dłużej niż 1s) w dostępie hostów w v10 i v20 do bram.

Sekcja L2 (S4, S5)

 1. Skonfiguruj VLANy i ustaw ich nazwy: 100 → SALES, 110 → MGT,  999 → UNUSED.
 2. Przełącznik S4 będzie realizował routing pomiędzy VLANami 100 i 110.
 3. Połączenia pomiędzy przełącznikami mają przenosić ruch tylko z VLANów 100 i 110.
 4. Połączenie na portach f0/7-8 pomiędzy S4 i S5 ma działać jako EtherChannel, którego poprawność działania i konfiguracji będzie weryfikował protokół LACP.
 5. VLANem natywnym na wszystkich interfejsach gdzie ma to sens i znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ma być VLAN 999.
 6. Zmodyfikuj czasy STP uwzględniając aktualną średnicę sieci.

Sekcja L3

 1. Zaadresuj sieć używając dla wszystkich urządzeń adresów z sieci 172.16.0.0/20. Planując adresację zwróć uwagę na późniejszą konieczność wykonania sumaryzacji.
  1. v10 – 100 hostów
  2. v20 – 40 hostów
  3. v100 – 200 hostów
  4. v110 – 170 hostów
  5. połączenia punkt-punkt – zastosuj maskę /30
 2. Pomiędzy routerami R1 i R2 skonfiguruj GLBP dla v10 i v20
  1. VIP dla v10 i v20 to ostatni użyteczny adres z odpowiedniej podsieci
  2. R1 ma być AVG dla v10, a R2 AVG dla v20
  3. R1 ma obsługiwać 2 razy więcej ruchu niż R2 dla v10, a R2 ma obsługiwać 2 razy więcej ruchu niż R1 dla v20
 3. Protokołem routingu ma być OSPF
 4. Router R3 ma rozgłaszać sieci v100 i v110 w formie jednego zagregowanego wpisu (najlepsze dopasowanie) do routerów R1 i R2.
 5. Skróć 5-krotnie domyślne czasy OSPF hello i dead wszędzie tak, gdzie zmiany te mają znaczenie.
 6. Komunikaty OSPF hello mają być wysyłane tylko przez te interfejsy, przez które jest to potrzebne.
 7. Router R3 ma być routerem DR dla wszystkich bezpośrednio do niego podłączonych sieci.