Szkolenie zamknięte, czyli to TY decydujesz o …

  • Terminie szkolenia
  • Czasie trwania szkolenia
  • Godzinach rozpoczęcia i zakończenia szkolenia
  • Harmonogramie i intensywności szkolenia
  • Miejscu realizacji szkolenia (nasza sala szkoleniowa lub sala w Twojej firmie)
  • Liczbie osób w grupie szkoleniowej

Program szkolenia

Ponieważ w szkoleniu będą uczestniczyły jedynie wydelegowane przez Ciebie osoby, to możemy dostosować program szkolenia do Twoich wymagań. Możesz np.:

  • usunąć wybrane zagadnienia z programu szkolenia i tym samym np. ograniczyć jego czas trwania lub przeznaczyć ten czas na bardziej wnikliwe omówienie pozostałych zagadnień
  • połączyć programy kilku szkoleń otwartych
  • określić, które zagadnienia są dla Ciebie kluczowe i chciałbyś, aby poświęcono im podczas szkolenia więcej czasu
  • itp.

Natomiast my bazując na naszym ponad 10-cio letnim doświadczeniu w nauczaniu doradzimy Ci jak ułożyć harmonogram szkolenia, jakie ewentualnie zagadnienia jednak dołożyć, aby uczestnicy jak najwięcej z niego wynieśli. Jeśli nie znajdujesz omówienia interesujących cię zagadnień wśród szkoleń otwartych, to pamiętaj że zawsze możemy przygotować dla Ciebie szkolenie dedykowane.

Mobilne laboratorium sieciowe

Mobilne laboratoriom sieciowe pozwala nam zrealizować praktycznie każde szkolenie na miejscu w Twojej firmie. Przyjedziemy do Twojej firmy odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia przywożąc własny sprzęt szkoleniowy (sieciowy) i następnie przygotujemy go w Twojej sali do szkolenia.