Project Description

Świadomość Cyberbezpieczeństwa (Security Awareness) – opis szkolenia

Świadomość Cyberbezpieczeństwa rozumiana jest jako istotny i niezbędny filar kompleksowej polityki bezpieczeństwa współczesnego przedsiębiorstwa. Każdy z użytkowników sieci firmowej może stać się ogniwem ataku, którego celem jest penetracja poufnych informacji przedsiębiorstwa. Aby nie dopuścić do strat wizerunkowych, finansowych i kradzieży informacji konieczne jest przeszkolenie każdego pracownika i kształtowanie nawyków prewencyjnych wszystkich osób, które mają dostęp do zasobów informatycznych firmy.

Celem szkolenie jest nabycie wiedzy, kształtowanie nawyków i uświadamianie współczesnych zagrożeń Cyberbezpieczeństwa poprzez:

 • zrozumienie na czym polegają ataki socjotechniczne i informatyczne naszych czasów

 • nabycie przez uczestników świadomej postawy proaktywnej i prewencyjnej wobec potencjalnych zagrożeń socjotechnicznych i informatycznych

 • umiejętne stosowanie w praktyce metod ochrony informacji

 • zrozumienie celów i procesów polityki bezpieczeństwa firmy

W cenie szkolenia każdy uczestnik dodatkowo otrzymuje:

 • częściowy wydruk prezentacji

 • podsumowanie najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z sieci, komputera i urządzenia mobilnego

 • certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie kierowane jest dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa i użytkowników sieci firmowych, którzy nie posiadają specjalistycznego wykształcenia informatycznego. Szkolenie ma na celu uświadomienie pracowników jak skutecznie bronić się przed potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa firmy i w jaki sposób takie zagrażania identyfikować i jak na nie reagować. Szkolenie pokazuje w jaki sposób najczęściej dokonywane są próby ataku na sieci firmowe, prezentuje techniki ataku i wyjaśnia w jaki sposób skutecznie na nie reagować.

Program szkolenia

Poniżej ramowy program szkolenia, który może być zmieniony lub rozszerzony o tematy zasugerowane przez Zamawiającego (np. istotnych z perspektywy konkretnych systemów i rozwiązań informatycznych używanych w firmie).

 • Co to jest cyberbezpieczeństo i geneza szkoleń typu security awareness

 • Aspekty prawne ochrony informacji w Polsce

 • Rodzaje zagrożeń

 • Wirusy, Robaki, Trojany, Backdoor Spyware, Exploit, Kayloggery, „BadUSB”, itp.

 • Złośliwe dokumenty i załączniki

 • Socjotechnika

 • Metody działania atakującego i techniki manipulacji

 • Zapobieganie, profilaktyka czyli jak rozpoznać atak i co zrobić, aby nie stać się celem ataku

 • Phishing

 • Rodzaje ataków

 • Prezentacja najczęściej stosowanych metod oszustwa przez przestępców

 • Media społecznościowe – zasady bezpiecznego użytkowania

 • Polityka haseł

 • Tworzenie bezpiecznych haseł i ich przechowywanie

 • Logowanie dwuetapowe

 • Klucze U2F

 • Bezpieczne korzystanie Internetu

 • Dobre praktyki korzystania z przeglądarki

 • Certyfikaty, „kłódeczka”

 • Okno prywatne – tryb incognito

 • Historia, pliki cookies

 • Bezpieczeństwo bankowości internetowej

 • Bezpieczeństwo w domu w kontekście pracy zdalnej (Home Office)

 • Bezpieczeństwo routera i sieci domowej

 • Zdalny dostęp do zasobów firmowych (VPN)

 • Bezpieczeństwo w firmie

 • Bezpieczeństwo danych (plików)

 • Kopie zapasowe

 • Szyfrowanie danych

 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

 • Rodzaje systemów mobilnych i ich wypływ na bezpieczeństwo

 • Instalacja dodatkowych aplikacji

 • Wykorzystanie urządzeń mobilnych do zwiększenia bezpieczeństwa

Czas trwania

0
dni
0
godz.

Koszt i termin

Szkolenie realizujemy głównie jako szkolenie zamknięte. Jeśli jesteś nim zainteresowany poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość.