Project Description

Site-to-site VPN – opis szkolenia

Podczas warsztatów Site-to-site (S2S) VPN  poznasz praktyczne aspekty konfiguracji wirtualnych sieci prywatnych pozwalających na łączenie oddziałów firmy. W trakcie jednodniowego kursu omówione będą różne sposoby budowy i konfiguracji S2S VPN wraz z najlepszymi praktykami optymalizującymi działanie połączeń między oddziałami.

W cenie szkolenia każdy uczestnik dodatkowo otrzymuje:

 • wydruk pełnej prezentacji (cała teoria wraz z poleceniami konfiguracyjnymi)

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • dostęp do indywidualnego sprzętu sieciowego podczas warsztatów (zobacz naszą salą szkoleniową oraz jej wyposażenie)

Program szkolenia

 • Podstawy kryptografii

 • Symetryczne i asymetryczne algorytmy szyfrujące

 • Algorytm Diffiego-Hellmana

 • Funkcje hashujące

 • Podpis i certyfikat cyfrowy

 • Internet Protocol Seccirity – IPSec

 • Protokoły IPSec – AH i ESP

 • Tryb tunelowy i transportowy

 • Polityki i związki bezpieczeństwa

 • Interneta Key Exchange (IKE) i jego fazy

 • Dodatkowe funkcje IKE – m.in. DPD, NAT Traversal

 • “Klasyczna” konfiguracja Site-to-site VPN z użyciem krypto-map

 • Konfiguracja polityk ISAKMP i IPSec (transform-set)

 • Uwierzytelnianie stron z wykorzystaniem współdzielonego klucza

 • Konfiguracja VPN z użyciem krypto-map (tzw. konfiguracja klasyczna)

 • Weryfikacja działania VPN i metody rozwiązywania problemów

 • Warsztaty – Klasyczna konfiguracja Site-to-site VPN

 • Tunele GRE

 • Enkapsulacja ruchu IP w GRE

 • Routing na interfejsach tunel

 • Zalety i wady w stosunku do konfiguracji klasycznej

 • Warsztaty – Konfiguracja Site-to-site VPN z użyciem interfejsów Tunel GRE

 • Bezpieczne tunele GRE (GRE over IPSec)

 • Warsztaty – Konfiguracja Site-to-site VPN z użyciem GRE over IPSec

 • Statyczne wirtualne interfejsy IPSec (IPSec VTI), jako alternatywa dla GRE over IPSec

 • Warsztaty – Konfiguracja S2S VPN z wykorzystaniem statycznych wirtualnych interfejsów IPSec

 • Dynamiczne wirtualne interfejsy IPSec (IPSec DVTI) i konfiguracja S2S VPN w środowisku ze zmiennym adresem IP

 • Warsztaty – Konfiguracja S2S VPN z wykorzystaniem dynamicznych wirtualnych interfejsów IPSec

 • Najlepsze praktyki, kwestie MTU

Opcjonalnie tematykę warsztatów można rozszerzyć o zagadnienia związane z uwierzytelnianiem stron przy użyciu certyfikatów. W takim przypadku czas trwania warsztatów byłby wydłużony do 2 dni.

 • Infrastruktura klucza publicznego (PKI – Public-key Infrastructure)

 • Podpis cyfrowy, certyfikat cyfrowy, urząd certyfikacyjny

 • Listy wycofanych certyfikatów (Certificate Revocation Lists – CRLs)

 • Przechowywanie i weryfikacja CRL

 • Cisco IOS Certificate Server – konfiguracja router IOS jako serwera CA

 • Dołączanie klientów do PKI – konfiguracja routera IOS jako klienta PKI

 • Warsztaty – konfiguracja serwera CA i jego klientów

 • PKI w środowisku VPN

 • Uwierzytelnianie stron VPN z użyciem certyfikatów

 • Autoryzacja certyfikatów

 • Warsztaty – konfiguracja S2S VPN z użyciem certyfikatów

(Indywidualny zestaw laboratoryjny)

Czas trwania

0
dni
0
godz.

Koszt i termin

Szkolenie realizujemy głównie jako szkolenie zamknięte. Jeśli jesteś nim zainteresowany poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość.